Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Добрич

Адрес

9300 Добрич

бул. “Трети март” №5

Интернет адрес

www.admincourtdobrich.org

Председател

(058) 624 024

Административен секретар

тел./факс (058) 586 333

Главен счетоводител

тел./факс (058) 588 333

Деловодство (централа)

(058) 622 611

e-mail

asdobrich@mail.bg

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG19 BPBI 7938 3198 4986 01

Банков код (BIC) : BPBIBGSF

“Юробанк И Еф Джи България” АД  (Eurobank EFG Bulgaria AD)  клон Добрич

 

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG10 BPBI 7938 3398 4986 01

 Банков код (BIC) : BPBIBGSF

“Юробанк И Еф Джи България” АД  (Eurobank EFG Bulgaria AD)  клон Добрич

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ