Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

   Във връзка с извършване на инвентаризация от 02.07.2018 г. до 13.07.2018 г. справки по насрочените дела в адвокатска стая ще се извършват без прекъсване. 

  Справки по решените, оставените без движение, спрените, прекратените и класифицираните дела ще се извършват в деловодството на съда от 15.00 до 17.00 часа.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Габрово

Адрес

5300 Габрово

ул. “Райчо Каролев” №4

Интернет адрес

www.admincourtgabrovo.com

Председател

(066) 810 723

Съдебен администратор

тел./факс (066) 810 722

Главен счетоводител

тел./факс (066) 810 705

Деловодство

(066) 810 706

e-mail

gabrovo-adms@justice.bg

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG 09 STSA 9300 3173 7787 21

BIC: STSABGSF

Банка  ДСК ЕАД

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG53 STSA 9300 3307 3778 72

BIC: STSABGSF

Банка  ДСК ЕАД

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ