Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

   Във връзка с извършване на инвентаризация от 02.07.2018 г. до 13.07.2018 г. справки по насрочените дела в адвокатска стая ще се извършват без прекъсване. 

  Справки по решените, оставените без движение, спрените, прекратените и класифицираните дела ще се извършват в деловодството на съда от 15.00 до 17.00 часа.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Хасково

Адрес

6300 Хасково

ул. "Преслав" №26

Интернет адрес

www.admsudhaskovo.org

Председател

(038) 650 500

Главен счетоводител

(038) 650 505

Съдебен администратор / Адм. секретар

тел/факс (038) 650 555

Информационен център

(038) 650 514

e-mail

adm.sud_haskovo@abv.bg

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN : BG54CECB979031E0280800

BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД КЛОН ХАСКОВО

Банкова сметка за вещи лица

IBAN : BG61CECB979033E0280800

BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД КЛОН ХАСКОВО

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ