Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Кюстендил

Адрес

2500 Кюстендил

ул."Гороцветна" 29 А

Интернет адрес

www.admcourt-kn.org

Председател

(078) 551 919; 0887 343 427

Административен секретар

тел./факс (078) 551 962; 0887 343 487

Главен счетоводител

(078) 551 988

Деловодство

(078) 551 940

Съд.секретари

(078) 551 952

Архив и Бюро “Призовки”

(078) 551 986

e-mail

adm.kas@mbox.contact.bg

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG 71 BUIN 7003 3177897826
BIC: BUINBGSF
ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” – КЛОН КЮСТЕНДИЛ

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG 84 BUIN7003 3377897818
BIC: BUINBGSF
ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” – КЛОН КЮСТЕНДИЛ

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ