Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Кърджали

Адрес

6600 Кърджали

ул."Булаир" №12


Интернет адрес

www.admcourt-kj.com

Председател

(0361) 58 383

Съдебен администратор

(0361) 58 381


e-mail

admsad_kj@abv.bg

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

Банков код: BUIBBGSF

     Банкова сметка:BG41 ВUIB 7897 3196 5825 01

    СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ЕАД, клон Кърджали

 

    Банкова сметка за вещи лица

    Банков код: BUIBBGSF

   Банкова сметка: BG59 ВUIB 7897 3396 5825 00

   СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ЕАД, клон Кърджали

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ