Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Ловеч

Адрес

5500 Ловеч

ул. „Търговска” №40

Интернет адрес

www.aclovech.org

Председател

(068) 651 570

Административен секретар

(068) 601 344

Съдии

(068) 651 587

Главен счетоводител

тел./факс (068) 601 220

Деловодство

(068) 651 588

e-mail

as_lovech@abv.bg

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG36 CECB 9790 31D5 9072 00

BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД - клон Ловеч

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG43 CECB 9790 33D5 9072 00

BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД - клон Ловеч

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ