Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Перник

Адрес

2300 Перник

ул. "Търговска" №37

Интернет адрес

www.adminsadpernik.org

Председател

тел./факс (076) 602 343

Съдии

(076) 601 524

Деловодство

(076) 601 152

Факс

(076) 602 343

e-mail

admcourt_pk@mbox.contact.bg

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

ТБ "ОББ" - клон Перник

Банкова сметка за вещи лица
IBAN: BG69UBBS80023300172010
BIC: UBBS BGSF

ТБ "ОББ" - клон Перник


IBAN: BG90UBBS80023107226410
BIC: UBBS BGSF

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ