Български (България)  English  Deutsch

За контакти

 

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

АССГ Ви уведомява, че поради провеждане на инвентаризация от 06.07.2020 г. до 17.07.2020 г. справки по насрочени дела в адвокатска стая ще могат да се извършват от 09.00 ч до 12.00 ч и от 14.00 ч до 17.00 ч. Справки по решените, оставените без движение, спрените и прекратените дела ще се извършват в деловодството от 15.00 до 17.00 часа. 

  АССГ уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградата на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението в сградата на съде се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели. Работно време за работа с граждани е от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

 
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Пловдив

Адрес

4000 Пловдив

бул. "Иван Вазов" №20

Интернет адрес

www.adms-pv.bg

Председател
(032) 261 06
0

Административен секретар
тел./факс (032) 261 070

Регистратура
(032) 261 06
4

Деловодство
(032) 261 065

Секретари
(032) 261 066

e-mail

plovdiv-adms@justice.bg

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN BG66 CECB 9790 31A9 2045 00

Банка "ЦКБ" АД клон Пловдив - България

Банкова сметка за вещи лица

IBAN BG73 CECB 9790 33A9 2045 00

Банка "ЦКБ" АД клон Пловдив - България

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ