Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

   Във връзка с извършване на инвентаризация от 02.07.2018 г. до 13.07.2018 г. справки по насрочените дела в адвокатска стая ще се извършват без прекъсване. 

  Справки по решените, оставените без движение, спрените, прекратените и класифицираните дела ще се извършват в деловодството на съда от 15.00 до 17.00 часа.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Пловдив

Адрес

4000 Пловдив

бул. "Иван Вазов" №20

Интернет адрес

www.adms-pv.bg

Председател
(032) 261 06
0

Административен секретар
тел./факс (032) 261 070

Регистратура
(032) 261 06
4

Деловодство
(032) 261 065

Секретари
(032) 261 066

e-mail

adminsad_pv@dir.bg

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG36UNCR75273165982401
BIC: UNCRBGSF

Банка "УниКредит Булбанк" АД клон Хеброс Банк

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG73UNCR75273365982446
BIC: UNCRBGSF

Банка "УниКредит Булбанк" АД клон Хеброс Банк

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ