Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

Съобщение:

От 02.01.2020 до 24.01.2020 г. ще се извърши инвертаризация на делата в АССГ. Във връзка с това:

Справки в адвокатска стая - без прекъсване. Справки в деловодство по решени, без движение, спрени и прекратени дела само от 15:00 до 17:00 часа.

Административни съдилища

Административен съд - Плевен

Адрес

5800 Плевен

ул. "П.Р.Славейков" №21, п.к. 253

Интернет адрес

www.ac-pleven.org

Административен секретар

тел./факс (064) 807 638

Главен счетоводител

(064) 810 333

Деловодство

(064) 810 335

e-mail

mail@ac-pleven.org

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG50 SOMB 9130 3138 5268 01
BIC:
SOMBBGSF

Общинска банка АД

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG41 SOMB 9130 3338 5268 01
BIC:
SOMBBGSF

Общинска банка АД

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ