Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Плевен

Адрес

5800 Плевен

ул. "П.Р.Славейков" №21, п.к. 253

Интернет адрес

www.ac-pleven.org

Административен секретар

тел./факс (064) 807 638

Главен счетоводител

(064) 810 333

Деловодство

(064) 810 335

e-mail

mail@ac-pleven.org

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG50 SOMB 9130 3138 5268 01
BIC:
SOMBBGSF

Общинска банка АД

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG41 SOMB 9130 3338 5268 01
BIC:
SOMBBGSF

Общинска банка АД

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ