Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

Съобщение:

От 02.01.2020 до 24.01.2020 г. ще се извърши инвертаризация на делата в АССГ. Във връзка с това:

Справки в адвокатска стая - без прекъсване. Справки в деловодство по решени, без движение, спрени и прекратени дела само от 15:00 до 17:00 часа.

Административни съдилища

Административен съд - Пазарджик

Адрес

4400 Пазарджик

бул. "Константин Величков" №20, ет. 5

Интернет адрес

www.admincourt-pz.bg

Регистратура

(034) 407 226

Деловодство

(034) 407 210

Факс

(034) 407 212

e-mail

admincourt-pz@admincourt-pz.bg

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG 40 SOMB9130 31 40996601

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG 31 SOMB9130 33 40996601

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ