Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Русе

Адрес

7000 Русе

ул. “Цариброд” 6

Интернет адрес

www.admcourt-ruse.com

Председател

(082) 511 631

Съдебен администратор

(082) 511 664

Главен счетоводител

тел./факс (082) 511 621

Регистратура

(082) 511 688

Деловодство

(082) 511 616

e-mail

as@admcourt-ruse.com

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG86 CECB 9790 31D7 4680 00

BIC: CECBBGSF

БАНКА ЦКБ АД - клон Русе

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG93 CECB 9790 33D7 4680 00

BIC: CECBBGSF

БАНКА ЦКБ АД - клон Русе

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ