Български (България)  English  Deutsch

За контакти

 

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 Уважаеми потребители, моля изпращайте Вашите запитвания или информация по дела в АССГ само на посочените имейли на регистратура и деловодство.

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

   АССГ уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградата на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението в сградата на съде се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели. Работно време за работа с граждани е от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

 
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Русе

Адрес

7000 Русе

ул. “Цариброд” 6

Интернет адрес

www.admcourt-ruse.com

Председател

(082) 511 631

Съдебен администратор

(082) 511 664

Главен счетоводител

тел./факс (082) 511 621

Регистратура

(082) 511 688

Деловодство

(082) 511 616

e-mail

as@admcourt-ruse.com

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG86 CECB 9790 31D7 4680 00

BIC: CECBBGSF

БАНКА ЦКБ АД - клон Русе

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG93 CECB 9790 33D7 4680 00

BIC: CECBBGSF

БАНКА ЦКБ АД - клон Русе

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ