Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Разград

Адрес

7200 Разград

бул. "Бели Лом" 33

Интернет адрес

www.admcourt-rz.org

Телефон

(084) 612 172

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG08 UNCR 7527 3165 9895 01

BICUNCR BGSF

Банка Уникредит Булбанк – Разград

Банкова сметка за вещи лица
IBAN: BG82 UNCR 7527 3365 9895 59

BICUNCR BGSF

Банка Уникредит Булбанк – Разград 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ