Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Шумен

Адрес

9700 Шумен

бул. “Славянски“ №64, вх.1, ет.2

Интернет адрес

www.admcourt-sh.org

Председател

(054) 800 790

Съдии

(054) 800 792

Съдебен администратор

тел. (054) 800 791

 

Гл. счетоводител

тел. (054) 856 028

Деловодство

(054) 856 013

Секретари

(054) 856 020

e-mail

assh@court-sh.org

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG 35 BUIN 7014 3130520322

BIC: BUINBGSF

ТБ “ Алианц България “, Бизнес Център – Шумен

Банкова сметка за вещи лица
IBAN: BG 48 BUIN 7014 3330520314

BIC: BUINBGSF
ТБ “ Алианц България “, Бизнес Център – Шумен

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ