Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Силистра

Адрес

7500 Силистра

ул. “Цар Шишман” 5, ет.4

Интернет адрес

www.as-silistra.com

Председател

(086) 822 113

Адм. секретар / Съдебен администратор / Гл. счетоводител

тел./факс (086) 838 374

Деловодство

(086) 822 321

e-mail

adm_sad_silistra@abv.bg

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG71STSA93003173871501

BIC: STSABGSF

Банка ДСК ЕАД

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG62STSA93003373871501

BIC: STSABGSF

Банка ДСК ЕАД

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ