Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Смолян

Адрес

4700 Смолян

бул. "България" №16

Интернет адрес

www.ac-smolian.org

Председател

(0301) 60 477

Административен секретар

тел./факс (0301) 81 420

Деловодство и секр. протоколисти

(0301) 60 478

Главен счетоводител

(0301) 60 476

e-mail

office@ac-smolian.org ; ac_smolian@abv.bg

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG57BUIB71093196495501

BIC: BUIBBGSF

 "СТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД - клон Смолян

Банкова сметка за вещи лица
IBAN: BG91BUIB71093396495503

BIC: BUIBBGSF
 "СТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД - клон Смолян

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ