Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Стара Загора

Адрес

6000 Стара Загора

бул. "РУСКИ" №44 ет.5

Интернет адрес

www.adms-sz.com

 

Председател

тел./факс (042) 651 040,  e-mail: b_tabakova@adms-sz.com

Съдебен администратор

тел./факс (042) 651 040,  e-mail: ivelina_koleva@adms-sz.com

Административен секретар

тел./факс (042) 651 040,  e-mail: skoleva@adms-sz.com

Счетоводство

(042) 651 040,  e-mail: atanasov@adms-sz.com

Регистратура и деловодство

тел.  (042) 651 080, e-mail: delovodstvo@adms-sz.com
       факс (042) 651 030

info@sz-adc.justice.bg

 

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG38 TTBB 9400 3126 7374 72

BIC: TTBB BG22

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: SOSIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК клон Стара Загора

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG50 TTBB 9400 3326 7374 82

BIC: TTBB BG22

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: SOSIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК клон Стара Загора

 

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ