Български (България)  English  Deutsch

За контакти

 

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 Уважаеми потребители, моля изпращайте Вашите запитвания или информация по дела в АССГ само на посочените имейли на регистратура и деловодство.

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

   АССГ уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградата на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението в сградата на съде се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели. Работно време за работа с граждани е от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

 
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Стара Загора

Адрес

6000 Стара Загора

бул. "РУСКИ" №44 ет.5

Интернет адрес

www.adms-sz.com

 

Председател

тел./факс (042) 651 040,  e-mail: b_tabakova@adms-sz.com

Съдебен администратор

тел./факс (042) 651 040,  e-mail: ivelina_koleva@adms-sz.com

Административен секретар

тел./факс (042) 651 040,  e-mail: skoleva@adms-sz.com

Счетоводство

(042) 651 040,  e-mail: atanasov@adms-sz.com

Регистратура и деловодство

тел.  (042) 651 080, e-mail: delovodstvo@adms-sz.com
       факс (042) 651 030

info@sz-adc.justice.bg

 

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG38 TTBB 9400 3126 7374 72

BIC: TTBB BG22

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: SOSIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК клон Стара Загора

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG50 TTBB 9400 3326 7374 82

BIC: TTBB BG22

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: SOSIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК клон Стара Загора

 

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ