Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Търговище

Адрес

7700 Търговище

пл. “Свобода” №1

Интернет адрес

www.admcourt-trg.org

Тел./факс

(0601) 62 268

e-mail

as_tg@abv.bg

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG31 UBBS 8002 3107 2230 10

BIC: UBBS BGSF

ОББ АД клон Търговище

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG20 UBBS 8002 3300 1723 10

BIC: UBBS BGSF

ОББ АД клон Търговище

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ