Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

   Във връзка с извършване на инвентаризация от 02.07.2018 г. до 13.07.2018 г. справки по насрочените дела в адвокатска стая ще се извършват без прекъсване. 

  Справки по решените, оставените без движение, спрените, прекратените и класифицираните дела ще се извършват в деловодството на съда от 15.00 до 17.00 часа.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Велико Търново

Адрес

5000 Велико Търново

пл. ”Център” №2, корпус 4, ет. 2

Интернет адрес

www.asvt.eu/

Председател

(062) 604 105

Главен счетоводител

(062) 651 083

Деловодство

тел./факс (062) 604 102

e-mail

admsvt@gmail.com

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN - BG 63 FINV 91503 116380654

BIC: FINVBGSF

Първа инвестиционна банка - клон Велико Търново

Банкова сметка за вещи лица

IBAN - BG 59 FINV 9150 3316380661

BIC: FINVBGSF

Първа инвестиционна банка - клон Велико Търново

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ