Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

Административни съдилища

Административен съд - Ямбол

Адрес

8600 Ямбол

ул. “Александър Стамболийски” №4

Интернет адрес

www.adms-yambol.org

Председател

(046) 681 000

Съдебен администратор

тел./факс (046) 663 169

Деловодство

(046) 681 013

e-mail

adms_yambol@yambollan.com

as_yambol@lex.bg

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG50STSA93003173813291

BIC: STSABGSF

Банка ДСК Ямбол

Банкова сметка за вещи лица
IBAN: BG28STSA93003307381329

BIC: STSABGSF
Банка ДСК Ямбол

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ