Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 Във връзка с решение на ВСС от 15.03.2020г. и въведеното извънредно положение срещу разпространението на коронавирус се преустановява разглеждането на всички административни дела от 16.03.2020 г. до 13.04.2020г.  Моля вижте решението на ВСС на страницата на АССГ в раздел пресцентър - съобщения на съда.

Съгласно т. 10 от същото решение се ЗАБРАНЯВА достъпа до съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица.
 

Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

Административни съдилища

Административен съд София - област

Адрес

1000 София

ул. "Съборна" 7

Интернет адрес

www.asso-bg.net

Председател
(02) 80 50 711, факс (02) 981 22 89

Административен секретар
(02) 80 50 712

Деловодство
(02) 80 50 729, 80 50 730

Секретари
(02) 80 50 723, 80 50 272
 

Системен администратор
sdc_sysadm@abv.bg

e-mail

sdа_court@abv.bg

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG94 BNBG 9661 3100 1782 01
BIC:  BNBGBGSD

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Банкова сметка за вещи лица
IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1782 01
BIC:  BNBGBGSD

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ