Български (България)  English  Deutsch

За контакти

 

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 Уважаеми потребители, моля изпращайте Вашите запитвания или информация по дела в АССГ само на посочените имейли на регистратура и деловодство.

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

   АССГ уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградата на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението в сградата на съде се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели. Работно време за работа с граждани е от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

 
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 

 

Административни съдилища

Административен съд София - област

Адрес

1000 София

ул. "Съборна" 7

Интернет адрес

www.asso-bg.net

Председател
(02) 80 50 711, факс (02) 981 22 89

Административен секретар
(02) 80 50 712

Деловодство
(02) 80 50 729, 80 50 730

Секретари
(02) 80 50 723, 80 50 272
 

Системен администратор
sdc_sysadm@abv.bg

e-mail

sdа_court@abv.bg

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG94 BNBG 9661 3100 1782 01
BIC:  BNBGBGSD

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Банкова сметка за вещи лица
IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1782 01
BIC:  BNBGBGSD

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ