Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Временно се прекратява използването на обявените в сайта на съда електронни адреси за контакти.

 

 
 

СЪОБЩЕНИЕ

 Поради неотложен ремонт на стъкления купол в сградата на Административен съд София-град, достъпът до делата в адвокатска стая ще бъде възможен само от 09.00 ч. до 13.00 ч. за периода от 02.11.2015 г. до 13.11.2015 г.

 


Административни съдилища

Върховен административен съд

Адрес

1301 София
бул. "Александър Стамболийски"
18

Интернет адрес

www.sac.government.bg


Телефони
Централи: (02) 988 49 02; (03, 04, 06, 07)
(02) 9404 + вътрешен номер - директно избиране

Факс

(02) 981 87 51

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG62 BNBG 9661 3100 1780 01

BIC: BNBGBGSD

БНБ - централно управление

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG54 IORT 8094 3300 3005 00

BIC: IORTBGSF

ДСК- клон 4

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ