Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Временно се прекратява използването на обявените в сайта на съда електронни адреси за контакти.

 

От 05.01.2015г. до 24.01.2015г. ще се извърши инвентаризация на делата в Административен съд Софи-град. По време на инвентаризацията справки по насрочените дела в адвокатска стая ще се извършват без прекъсване, а справки по решените, оставените без движение, спрените и прекратени дела ще се извършват в деловодството от 15.00 до 17.00 часа.

Административни съдилища

Върховен административен съд

Адрес

1301 София
бул. "Александър Стамболийски"
18

Интернет адрес

www.sac.government.bg


Телефони
Централи: (02) 988 49 02; (03, 04, 06, 07)
(02) 9404 + вътрешен номер - директно избиране

Факс

(02) 981 87 51

Банкова сметка за внасяне на държавни такси

IBAN: BG62 BNBG 9661 3100 1780 01

BIC: BNBGBGSD

БНБ - централно управление

Банкова сметка за вещи лица

IBAN: BG54 IORT 8094 3300 3005 00

BIC: IORTBGSF

ДСК- клон 4

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ