Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Временно се прекратява използването на обявените в сайта на съда електронни адреси за контакти.

 

Деловодството (фронт офисът) на Административен съд София – град няма да работи на 27 май (петък)  2016 г. поради извършване на ремонтни дейности в сградата на АССГ.

На посочената дата няма да има достъп до делата, съхранявани в деловодството.

При необходимост се обръщайте към служителите от  регистратурата и адвокатската стая.