Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 

 

 "АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ГРАД
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл. 35, ал. 1 т. 2 ЗПКОНПИ "       

Редактиран при спазване на закона за защита на личните данни за обявяване в Интернет.

                                        №            Вх.№/Дата              Длъжност

1     15546/29.05.2018    съдебен служител
2     15548/29.05.2018    съдебен служител
3     15619/29.05.2018    съдебен служител
4     15617/29.05.2018    съдебен служител
5     15676/30.05.2018    съдебен служител
6     15654/30.05.2018    съдебен служител
7     15757/30.05.2018     съдебен служител
8     15760/30.05.2018    съдебен служител
9     15771/30.05.2018    съдебен служител
10    15767/30.05.2018    съдебен служител
11    15773/30.05.2018    съдебен служител
12    15783/30.05.2018    съдебен служител
13    15785/30.05.2018    съдебен служител
14    15787/30.05.2018    съдебен служител
15    15836/31.05.2018    съдебен служител
16    15874/31.05.2018    съдебен служител
17    15876/31.05.2018    съдебен служител
18    15896/31.05.2018    съдебен служител
19    15900/31.05.2018    съдебен служител
20    15921/31.05.2018    съдебен служител
21    15926/31.05.2018    съдебен служител
22    15923/31.05.2018    съдебен служител
23    15918/31.05.2018    съдебен служител
24    15931/31.05.2018    съдебен служител
25    15933/31.05.2018    съдебен служител
26    15936/31.05.2018    съдебен служител
27    15938/31.05.2018    съдебен служител
28    15945/31.05.2018    съдебен служител
29    15950/31.05.2018    съдебен служител
30    15955/31.05.2018    съдебен служител
31    15959/31.05.2018    съдебен служител
32    15961/31.05.2018    съдебен служител
33    15947/31.05.2018    съдебен служител
34    15942/31.05.2018    съдебен служител
35    15968/31.05.2018    съдебен служител
36    15966/31.05.2018    съдебен служител
37    15970/31.05.2018    съдебен служител
38    15974/31.05.2018    съдебен служител
39    15983/31.05.2018    съдебен служител
40    15985/31.05.2018    съдебен служител
41    15987/31.05.2018    съдебен служител
42    15995/31.05.2018    съдебен служител
43    15997/31.05.2018    съдебен служител
44    15999/31.05.2018    съдебен служител
45    16001/31.05.2018    съдебен служител
46    16003/31.05.2018    съдебен служител
47    16005/31.05.2018    съдебен служител
48    16009/31.05.2018    съдебен служител
49    16011/31.05.2018    съдебен служител
50    16013/31.05.2018    съдебен служител
51    15890/31.05.2018    съдебен служител
52    15990/31.05.2018    съдебен служител
53    16016/31.05.2018    съдебен служител
54    16021/31.05.2018    съдебен служител
55    16029/31.05.2018    съдебен служител
56    16039/01.06.2018    съдебен служител
57    16031/01.06.2018    съдебен служител
58    16060/01.06.2018    съдебен служител
59    16098/01.06.2018    съдебен служител
60    16101/01.06.2018    съдебен служител
61    16145/01.06.2018    съдебен служител
62    16152/01.06.2018    съдебен служител
63    16137/01.06.2018    съдебен служител
64    16154/01.06.2018    съдебен служител
65    16156/01.06.2018    съдебен служител
66    16158/01.06.2018    съдебен служител
67    16161/01.06.2018    съдебен служител
68    16163/01.06.2018    съдебен служител
69    16170/01.06.2018    съдебен служител
70    16275/04.06.2018    съдебен служител
71    16303/04.06.2018    съдебен служител
72    16309/04.06.2018    съдебен служител
73    16288/04.06.2018    съдебен служител
74    16318/04.06.2018     съдебен служител
75    16320/04.06.2018    съдебен служител
76    16347/04.06.2018    съдебен служител
77    16356/04.06.2018    съдебен служител
78    16353/04.06.2018    съдебен служител
79    16327/04.06.2018    съдебен служител
80    16329/04.06.2018    съдебен служител
81    16351/04.06.2018    съдебен служител
82    16375/04.06.2018    съдебен служител
83    16378/04.06.2018    съдебен служител
84    16349/04.06.2018    съдебен служител
85    16373/04.06.2018    съдебен служител
86    16370/04.06.2018    съдебен служител
87    16383/04.06.2018    съдебен служител
88    16381/04.06.2018    съдебен служител
89    16345/04.06.2018    съдебен служител
90    16343/04.06.2018    съдебен служител
91    16341/04.06.2018    съдебен служител
92    16339/04.06.2018    съдебен служител
93    16337/04.06.2018    съдебен служител
94    16390/04.06.2018    съдебен служител
95    16335/04.06.2018    съдебен служител
96    16333/04.06.2018    съдебен служител
97    16331/04.06.2018    съдебен служител
98    16402/04.06.2018    съдебен служител
99    16405/04.06.2018    съдебен служител
100    16439/04.06.2018    съдебен служител
101    16437/04.06.2018    съдебен служител
102    16434/04.06.2018    съдебен служител
103    16432/04.06.2018    съдебен служител
104    16430/04.06.2018    съдебен служител
105    16427/04.06.2018    съдебен служител
106    16424/04.06.2018    съдебен служител
107    16422/04.06.2018    съдебен служител
108    16420/04.06.2018    съдебен служител
109    16492/05.06.2018    съдебен служител
110    16509/05.06.2018    съдебен служител
111    16514/05.06.2018    съдебен служител
112    16516/05.06.2018    съдебен служител
113    16518/05.06.2018    съдебен служител
114    16520/05.06.2018    съдебен служител
115    16535/05.06.2018    съдебен служител
116    16543/05.06.2018    съдебен служител
117    16545/05.06.2018    съдебен служител
118    16547/05.06.2018    съдебен служител
119    16550/05.06.2018    съдебен служител
120    16553/05.06.2018    съдебен служител
121    16567/05.06.2018    съдебен служител
122    16571/05.06.2018    съдебен служител
123    16569/05.06.2018    съдебен служител
124    16575/05.06.2018    съдебен служител
125    16579/05.06.2018    съдебен служител
126    16582/05.06.2018    съдебен служител
127    16584/05.06.2018    съдебен служител
128    16587/05.06.2018    съдебен служител
129    16589/05.06.2018    съдебен служител
130    16605/05.06.2018    съдебен служител
131    16607/05.06.2018    съдебен служител
132    16603/05.06.2018    съдебен служител
133    16601/05.06.2018    съдебен служител
134    16599/05.06.2018    съдебен служител
135    16596/05.06.2018    съдебен служител
136    16629/05.06.2018    съдебен служител
137    16594/05.06.2018    съдебен служител
138    16592/05.06.2018    съдебен служител
139    16619/05.06.2018    съдебен служител
140    16617/05.06.2018    съдебен служител
141    16615/05.06.2018    съдебен служител
142    16638/06.06.2018    съдебен служител
143    16631/06.06.2018    съдебен служител
144    16650/06.06.2018    съдебен служител
145    16648/06.06.2018    съдебен служител
146    16641/06.06.2018    съдебен служител
147    16653/06.06.2018    съдебен служител
148    16658/06.06.2018    съдебен служител
149    16662/06.06.2018    съдебен служител
150    16664/06.06.2018    съдебен служител
151    16666/06.06.2018    съдебен служител
152    16668/06.06.2018    съдебен служител
153    16672/06.06.2018    съдебен служител
154    16670/06.06.2018    съдебен служител
155    16681/06.06.2018    съдебен служител
156    16679/06.06.2018    съдебен служител
157    16689/06.06.2018    съдебен служител
158    16691/06.06.2018    съдебен служител
159    16693/06.06.2018    съдебен служител
160    16706/06.06.2018    съдебен служител
161    16708/06.06.2018    съдебен служител
162    16725/06.06.2018    съдебен служител
163    16727/06.06.2018    съдебен служител
164    16730/06.06.2018    съдебен служител
165    16732/06.06.2018    съдебен служител
166    16735/06.06.2018    съдебен служител
167    16750/06.06.2018    съдебен служител
168    16748/06.06.2018    съдебен служител
169    16744/06.06.2018    съдебен служител
170    16746/06.06.2018    съдебен служител
171    16759/06.06.2018    съдебен служител
172    16761/06.06.2018    съдебен служител
173    16764/06.06.2018    съдебен служител
174    16767/06.06.2018    съдебен служител
175    16775/06.06.2018    съдебен служител
176    16781/06.06.2018    съдебен служител
177    16824/07.06.2018    съдебен служител
178    16878/07.06.2018    съдебен служител
179    16876/07.06.2018     съдебен служител
180    16914/07.06.2018    съдебен служител
181    16922/07.06.2018    съдебен служител
182    16930/07.06.2018    съдебен служител
183    16934/07.06.2018    съдебен служител
184    16971/07.06.2018    съдебен служител
185    16936/07.06.2018    съдебен служител
188    25698/04.09.2018    съдебен служител
189    29749/22.10.2018    съдебен служител
190    34423/05.12.2018    съдебен служител
191    34489/05.12.2018    съдебен служител
192    35858/17.12.2018    съдебен служител
193     1095/14.01.2019    съдебен служител
194     7689/13.03.2019    съдебен служител
195     7736/14.03.2019    съдебен служител
196   10870/09.04.2019    съдебен служител

197    12105/18.04.2019    съдебен служител
198    1366/07.05.2019      съдебен служител
199   13932/08.05.2019     съдебен служител
200     14130/09.05.2019   съдебен служител
200а   14082/09.05.2019   съдебен служител
201   14601/14.05.2019    съдебен служител
202   14800/15.05.2019    съдебен служител
203    14813/16.05.2019   съдебен служител

                                        204  15446/21.05.2019     съдебен служител

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ