Български (България)  English  Deutsch

За контакти

 

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 Уважаеми потребители, моля изпращайте Вашите запитвания или информация по дела в АССГ само на посочените имейли на регистратура и деловодство.

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

   АССГ уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградата на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението в сградата на съде се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели. Работно време за работа с граждани е от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

 
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 

 

 

 "АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ - ГРАД РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл. 35, ал. 1 т. 2 ЗПКОНПИ "       

 

Редактиран при спазване на закона за защита на личните данни за обявяване в Интернет.

 

                                        №            Вх.№/Дата              Длъжност 

 1     15546/29.05.2018    съдебен служител

 2     15548/29.05.2018    съдебен служител

 3     15619/29.05.2018    съдебен служител

 4     15617/29.05.2018    съдебен служител

 5     15676/30.05.2018    съдебен служител

 6     15654/30.05.2018    съдебен служител

 7     15757/30.05.2018    съдебен служител

 8     15760/30.05.2018    съдебен служител

 9     15771/30.05.2018    съдебен служител

 10    15767/30.05.2018    съдебен служител

 11    15773/30.05.2018    съдебен служител

 12    15783/30.05.2018    съдебен служител

 13    15785/30.05.2018    съдебен служител

 14    15787/30.05.2018    съдебен служител

 15    15836/31.05.2018    съдебен служител

 16    15874/31.05.2018    съдебен служител

 17    15876/31.05.2018    съдебен служител

 18    15896/31.05.2018    съдебен служител

 19    15900/31.05.2018    съдебен служител

 20    15921/31.05.2018    съдебен служител

 21    15926/31.05.2018    съдебен служител

 22    15923/31.05.2018    съдебен служител

 23    15918/31.05.2018    съдебен служител

 24    15931/31.05.2018    съдебен служител

 25    15933/31.05.2018    съдебен служител

 26    15936/31.05.2018    съдебен служител

 27    15938/31.05.2018    съдебен служител

 28    15945/31.05.2018    съдебен служител

 29    15950/31.05.2018    съдебен служител

 30    15955/31.05.2018    съдебен служител

 31    15959/31.05.2018    съдебен служител

 32    15961/31.05.2018    съдебен служител

 33    15947/31.05.2018    съдебен служител

 34    15942/31.05.2018    съдебен служител

 35    15968/31.05.2018    съдебен служител

 36    15966/31.05.2018    съдебен служител

 37    15970/31.05.2018    съдебен служител

 38    15974/31.05.2018    съдебен служител

 39    15983/31.05.2018    съдебен служител

 40    15985/31.05.2018    съдебен служител

 41    15987/31.05.2018    съдебен служител

 42    15995/31.05.2018    съдебен служител

 43    15997/31.05.2018    съдебен служител

 44    15999/31.05.2018    съдебен служител

 45    16001/31.05.2018    съдебен служител

 46    16003/31.05.2018    съдебен служител

 47    16005/31.05.2018    съдебен служител

 48    16009/31.05.2018    съдебен служител

 49    16011/31.05.2018    съдебен служител

 50    16013/31.05.2018    съдебен служител

 51    15890/31.05.2018    съдебен служител

 52    15990/31.05.2018    съдебен служител

 53    16016/31.05.2018    съдебен служител

 54    16021/31.05.2018    съдебен служител

 55    16029/31.05.2018    съдебен служител

 56    16039/01.06.2018    съдебен служител

 57    16031/01.06.2018    съдебен служител

 58    16060/01.06.2018    съдебен служител

 59    16098/01.06.2018    съдебен служител

 60    16101/01.06.2018    съдебен служител

 61    16145/01.06.2018    съдебен служител

 62    16152/01.06.2018    съдебен служител

 63    16137/01.06.2018    съдебен служител

 64    16154/01.06.2018    съдебен служител

 65    16156/01.06.2018    съдебен служител

 66    16158/01.06.2018    съдебен служител

 67    16161/01.06.2018    съдебен служител

 68    16163/01.06.2018    съдебен служител

 69    16170/01.06.2018    съдебен служител

 70    16275/04.06.2018    съдебен служител

 71    16303/04.06.2018    съдебен служител

 72    16309/04.06.2018    съдебен служител

 73    16288/04.06.2018    съдебен служител

 74    16318/04.06.2018     съдебен служител

 75    16320/04.06.2018    съдебен служител

 76    16347/04.06.2018    съдебен служител

 77    16356/04.06.2018    съдебен служител

 78    16353/04.06.2018    съдебен служител

 79    16327/04.06.2018    съдебен служител

 80    16329/04.06.2018    съдебен служител

 81    16351/04.06.2018    съдебен служител

 82    16375/04.06.2018    съдебен служител

 83    16378/04.06.2018    съдебен служител

 84    16349/04.06.2018    съдебен служител

 85    16373/04.06.2018    съдебен служител

 86    16370/04.06.2018    съдебен служител

 87    16383/04.06.2018    съдебен служител

 88    16381/04.06.2018    съдебен служител

 89    16345/04.06.2018    съдебен служител

 90    16343/04.06.2018    съдебен служител

 91    16341/04.06.2018    съдебен служител

 92    16339/04.06.2018    съдебен служител

 93    16337/04.06.2018    съдебен служител

 94    16390/04.06.2018    съдебен служител

 95    16335/04.06.2018    съдебен служител

 96    16333/04.06.2018    съдебен служител

 97    16331/04.06.2018    съдебен служител

 98    16402/04.06.2018    съдебен служител

 99    16405/04.06.2018    съдебен служител

 100    16439/04.06.2018    съдебен служител

 101    16437/04.06.2018    съдебен служител

 102    16434/04.06.2018    съдебен служител

 103    16432/04.06.2018    съдебен служител

 104    16430/04.06.2018    съдебен служител

 105    16427/04.06.2018    съдебен служител

 106    16424/04.06.2018    съдебен служител

 107    16422/04.06.2018    съдебен служител

 108    16420/04.06.2018    съдебен служител

 109    16492/05.06.2018    съдебен служител

 110    16509/05.06.2018    съдебен служител

 111    16514/05.06.2018    съдебен служител

 112    16516/05.06.2018    съдебен служител

 113    16518/05.06.2018    съдебен служител

 114    16520/05.06.2018    съдебен служител

 115    16535/05.06.2018    съдебен служител

 116    16543/05.06.2018    съдебен служител

 117    16545/05.06.2018    съдебен служител

 118    16547/05.06.2018    съдебен служител

 119    16550/05.06.2018    съдебен служител

 120    16553/05.06.2018    съдебен служител

 121    16567/05.06.2018    съдебен служител

 122    16571/05.06.2018    съдебен служител

 123    16569/05.06.2018    съдебен служител

 124    16575/05.06.2018    съдебен служител

 125    16579/05.06.2018    съдебен служител

 126    16582/05.06.2018    съдебен служител

 127    16584/05.06.2018    съдебен служител

 128    16587/05.06.2018    съдебен служител

 129    16589/05.06.2018    съдебен служител

 130    16605/05.06.2018    съдебен служител

 131    16607/05.06.2018    съдебен служител

 132    16603/05.06.2018    съдебен служител

 133    16601/05.06.2018    съдебен служител

 134    16599/05.06.2018    съдебен служител

 135    16596/05.06.2018    съдебен служител

 136    16629/05.06.2018    съдебен служител

 137    16594/05.06.2018    съдебен служител

 138    16592/05.06.2018    съдебен служител

 139    16619/05.06.2018    съдебен служител

 140    16617/05.06.2018    съдебен служител

 141    16615/05.06.2018    съдебен служител

 142    16638/06.06.2018    съдебен служител

 143    16631/06.06.2018    съдебен служител

 144   16650/06.06.2018     съдебен служител

 145    16648/06.06.2018    съдебен служител

 146    16641/06.06.2018    съдебен служител

 147    16653/06.06.2018    съдебен служител

 148    16658/06.06.2018    съдебен служител

 149    16662/06.06.2018    съдебен служител

 150    16664/06.06.2018    съдебен служител

 151    16666/06.06.2018    съдебен служител

 152    16668/06.06.2018    съдебен служител

 153    16672/06.06.2018    съдебен служител

 154    16670/06.06.2018    съдебен служител

 155    16681/06.06.2018    съдебен служител

 156    16679/06.06.2018    съдебен служител

 157    16689/06.06.2018    съдебен служител

 158    16691/06.06.2018    съдебен служител

 159    16693/06.06.2018    съдебен служител

 160    16706/06.06.2018    съдебен служител

 161    16708/06.06.2018    съдебен служител

 162    16725/06.06.2018    съдебен служител

 163    16727/06.06.2018    съдебен служител

 164    16730/06.06.2018    съдебен служител

 165    16732/06.06.2018    съдебен служител

 166    16735/06.06.2018    съдебен служител

 167    16750/06.06.2018    съдебен служител

 169    16744/06.06.2018    съдебен служител

 170    16746/06.06.2018    съдебен служител

 171    16759/06.06.2018    съдебен служител

 172    16761/06.06.2018    съдебен служител

 173    16764/06.06.2018    съдебен служител

 174    16767/06.06.2018    съдебен служител

 175    16775/06.06.2018    съдебен служител

 176    16781/06.06.2018    съдебен служител

 177    16824/07.06.2018    съдебен служител

 178    16878/07.06.2018    съдебен служител

 179    16876/07.06.2018    съдебен служител

 180    16914/07.06.2018    съдебен служител

 181    16922/07.06.2018    съдебен служител

 182    16930/07.06.2018    съдебен служител

 183    16934/07.06.2018    съдебен служител

 184    16971/07.06.2018    съдебен служител

 185    16936/07.06.2018    съдебен служител

 188    25698/04.09.2018    съдебен служител

 189    29749/22.10.2018    съдебен служител

 190    34423/05.12.2018    съдебен служител

 191    34489/05.12.2018    съдебен служител

 192    35858/17.12.2018    съдебен служител

 193      1095/14.01.2019    съдебен служител

 194      7689/13.03.2019    съдебен служител

 195      7736/14.03.2019    съдебен служител

   196    10870/09.04.2019    съдебен служител  

 197    12105/18.04.2019    съдебен служител

 198      1366/07.05.2019    съдебен служител

 199    13932/08.05.2019    съдебен служител

 200     14130/09.05.2019   съдебен служител

 200а   14082/09.05.2019   съдебен служител

 201    14601/14.05.2019    съдебен служител

 202    14800/15.05.2019    съдебен служител 

 203     14813/16.05.2019   съдебен служител 

 204   15446/21.05.2019     съдебен служител 

205   19292/21.06.2019     съдебен служител

206   19406/24.06.2019     съдебен служител

207   19640/25.06.2019     съдебен служител

208   20077/27.06.2019     съдебен служител

209   20536/02.07.2019     съдебен служител

210   20567/02.07.2019     съдебен служител

211   23216/24.07.2019     съдебен служител

212   26129/23.08.2019     съдебен служител

214   27508/12.09.2019     съдебен служител

215   27629/13.09.2019     съдебен служител

216   30913/15.10.2019     съдебен служител

217   33721/07.11.2019     съдебен служител

218   38418/18.12.2019     съдебен служител

219   38307/17.12.2019     съдебен служител

220     5677/18.02.2020     съдебен служител

221     9422/18.03.2020     съдебен служител

222    16417/11.06.2020     съдебен служител

223    16998/15.06.2020     съдебен служител

224    17198/15.06.2020     съдебен служител

225    17541/17.06.2020     съдебен служител

226    20691/08.07.2020     съдебен служител

227    23810/30.07.2020     съдебен служител

228    23800/30.07.2020     съдебен служител

229    27525/03.09.2020     съдебен служител

 230    33770/28.10.2020     съдебен служител

231    2355/25.01.2021     съдебен служител

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ