Български (България)  English  Deutsch

За контакти

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

 Във връзка с решение на ВСС от 15.03.2020г. и въведеното извънредно положение срещу разпространението на коронавирус се преустановява разглеждането на всички административни дела от 16.03.2020 г. до 13.04.2020г.  Моля вижте решението на ВСС на страницата на АССГ в раздел пресцентър - съобщения на съда.

Съгласно т. 10 от същото решение се ЗАБРАНЯВА достъпа до съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица.
 

Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

Дата на публикуване 25.07.2018 година - АОП номер 01848-2018-0001 -  линк към АОП


Процедура за възлагане на обществена поръчка - публично състезание по реда на чл. 178 и следващите от Закона за обществените поръчки, с предмет:

„Демонтаж на съществуващ въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат към климатични системи и външно трасе на захранващ тръбопровод, доставка и монтаж на нов въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат към климатични системи и външно трасе на захранващ тръбопровод в сградата на Административен съд София-град, находяща се в гр. София на ул. „Георг Вашингтон“ № 17“. Документация - изтегли от тук

Разяснения от 23.8.2018г. - изтегли от тук

Протокол № 1 от работата на Комисията - изтегли от тук

Протокол № 2 от работата на Комисията - изтегли от тук

Съобщение до всички заинтересовани лица от 18.09.2018г. -  изтегли от тук

Протокол №3 от работата на Комисията - изтегли от тук

Протокол утвърден на 28.09.2018г. - изтегли от тук

Решение от 28.09.2018г. - изтегли от тук

Договор № 16/22.10.2018 г. - изтегли от тук

Приложения към договор 16/22.10.2018 г. - изтегли от тук

Обявление за възложена поръчка - изтегли от тук

Констативен протокол -изтегли от тук


 

   --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Дата на публикуване: 02.11.2016 година

Доставка на офис техника- 27 броя компютърни конфигурации, 10 броя резервни захранвания /UPS/-персонален, 1 брой резервно захранване /UPS/ за сървър, 5 броя мултифункционално лазерно устройство, 1 брой сървър, 1 брой архивиращо устройство за нуждите на Административен съд София-град. Покана - изтегли от тук
 

    
Приложение 1 - изтегли от тук

Приложение 2 - изтегли от тук

Приложение 3 - изтегли от тук          Обявление за изменение изтегли от тук 

Приложение 4 - изтегли от тук

Приложение 5 - изтегли от тук

Приложение 6 - изтелгли от тук

Приложение 7 - изтегли от тук

Приложение 8 - изтегли от тук

Обява

Обява 2 (промяна)

Договор - изтегли от тук

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ