Български (България)  English  Deutsch

За контакти

 

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 Уважаеми потребители, моля изпращайте Вашите запитвания или информация по дела в АССГ само на посочените имейли на регистратура и деловодство.

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

   АССГ уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградата на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението в сградата на съде се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели. Работно време за работа с граждани е от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

 
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 

 

 

СЪСТАВ

 

Председател:
 
Заместник-председатели:
 
 
Съдии:
 
 
 
Анета Юргакиева
Антоанета Аргирова
Антони Йорданов
Боряна Бороджиева
Боряна Петкова
Бранимира Митушева
Ванина Колева
Весела Николова
Весела Цанкова
Веселина Женаварова
Владимир Николов
Вяра Русева
Галин Несторов
Георги Тафров
Георги Терзиев
Даниела Гунева
Деница Митрова
Десислава Корнезова
Десислава Стоева
Диана Стамболова
Диляна Николова
Димитрина Петрова
Добромир Андреев
Доброслав Руков
Елица Райковска
Евгения Иванова
Елка Атанасова
Жанета Малинова
Зорница Дойчинова
Златка Илиева
Ива Кечева
Ирина Кюртева
Калин Куманов
Калина Пецова
Калинка Илиева
Камелия Серафимова
Камелия Стоянова
Катя Аспарухова
Красимира Желева
Красимира Милачкова
Луиза Христова
Мария Николова
Мария Ситнилска
Маруся Йорданова
Маргарита Йорданова
Маргарита Немска
Миглена Недева
Миглена Николова
Милена Славейкова
Наталия Ангелова
Наташа Николова
Николай Ангелов
Николина Янчева
Петя Стоилова
Пламен Горелски
Полина Якимова
Ралица Романова
Росица Бузова
Светлана Димитрова
Славина Владова
Снежанка Кьосева
Стефан Станчев
Татяна Жилова
Теодора Георгиева
Цветанка Паунова
Юлия Тодорова
 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ