Български (България)  English  Deutsch

За контакти

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (3592) 4215 727

       (3592) 4215 724

       (3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 

 

 

ЛЮБКА ПЕТРОВА

Заместник-председател

на Административен съд София - град

Родена: 23.07.1975 г. в гр. София

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Право и специализация „Правораздаване”, СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Международни отношения, магистърска програма Право на Европейския съюз

Професионален път:

1999 - 2000 Експерт-юрист в Министерство на търговията и туризма

2000 - 2001 Съдебен кандидат към СГС

2000 - 2002 Главен експерт, юрисконсулт в Министерство на икономиката

2002 - 2006 Адвокат в САК

2007 - 2012 Съдия в Административен съд София-град

от 12.07.2012 г. Заместник председател на Административен съд София-град

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ