Български (България)  English  Deutsch

За контакти

 

Адрес:

1301 София

ул. Георг Вашингтон 17

 

тел. (+3592) 4215 727

       (+3592) 4215 724

       (+3592) 4215 729

 

Изпрати имейл

 

 Уважаеми потребители, моля изпращайте Вашите запитвания или информация по дела в АССГ само на посочените имейли на регистратура и деловодство.

 

Уважаеми потребители, АССГ Ви уведомява за промяна в имейлите на съда. Моля вижте страницата за контакти.

 

   АССГ уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградата на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, и ръкавици и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението в сградата на съде се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели. Работно време за работа с граждани е от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

 
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02/4215713

 

 

 

 

ФОТО ГАЛЕРИЯ

 

увеличи
В деня на клетвата председателят на ВАС съдия Константин Пенчев поздрави съдиите от  Административен съд София - град
увеличи

На 15 февруари 2007 г. съдиите от Административен съд София-град положиха предвидената от закона клетва

Избраните с тежък конкурс административни съдии в зала Тържествена на Съдебната палата - 2007г.
увеличи

Снимка за спомен от деня на съдииската клетва 15 февруари 2007 г.

увеличи

Получена е първата жалба - в 9.45 часа

на 1 март 2007 г.
увеличи

Съдебните служители намират начин да не забавят делата - 2007г.

увеличи

Магистратите ще пишат историята на Административен съд София-град

увеличи

В деня на Конституцията и юриста се проведе първото заседание на Административен съд София - град - 16.04.2007г.

увеличи

В първите дела на I касационен състав встъпи и представител на прокуратурата

увеличи
Да върви по вода...
увеличи

Втори касационен състав: Милена Славейкова, Владимир Николов и Добринка Андреев - 2007г.

увеличи

Коледно парти

увеличи

Една година от началото

Семинар на съдиите от ІІ отделение на АССГ в почивната база на ВАС в с. Лозенец

Съдията от ВАС Андрей Икономов и председателят на Административен съд София – град Лозан Панов по време на семинар, организиран от Патентното ведомство и АССГ в Балчик през септември 2008 г.

Съдиите от АССГ участват активно в създаването и дейността на Асоциацията на българските административни съдии

На празника на Административния съд София – град (12.12.2008 г.) по случай настаняването му в сградата на „Г. Вашингтон” 17 председателят Лозан Панов запозна гостите с  кратката, но наситена с драматизъм и емоции история на съда.

Председателят на ВАС Константин Пенчев поздрави Административен съд София – град за новата му сграда - 2008г.

Празникът на Административен съд София – град на 12 декември 2008 г. беше почетен от близо 250 гости

Съдии, членове на ВСС, целият състав на Инспектората към ВСС, журналисти, представители на административни органи, адвокати и приятели почетоха празника на АССГ с присъствието си

Председателят Панов благодари на всички съдии и служители за проявеното търпение и отговорност по време на работата в изключително трудните условия преди съдът да получи сграда

Семинар за съдебните служители от АССГ на Цигов чарк през ноември 2008 г.

В Административен съд София-град правораздават 36 съдии. На снимката зам.-председателката на съда и ръководител на ІІ отделение съдия Десислава Корнезова, съдия Николай Гунчев (ляво) и съдия Мартин Аврамов (дясно) - 2009г.

Зам.-председателката на съда съдия Милена Славейкова ръководи І отделение на АССГ

Семинар по данъчно право с участието на съдии от АССГ - 2009 година

Отчетно събрание на съда за 2010 година, проведено през януари 2011 г.

От 2010 г до днес студенти по право от УНСС са стажанти в Административен съд София-град. Съдиите ги обучават да прилагат в практиката придобитите в аудиториите знания. На снимката - първа среща между бъдещите юристи и съдиите

На тържествена церемония в аулата на СУ „Св.Климент Охридски" бяха връчени дипломите на група съдии от АССГ, които завършиха магистърска програма по европейско право. Снимка за спомен с колеги от други институции - 2010г.

Новият ръководител на Административен съд София - град Радостин Радков беше представен официално пред съдиите и съдебните служители на 30.01.2012 г. от председателя на ВАС Георги Колев и предшественика си Лозан Панов

От ляво на дясно съдиите Лозан Панов, Радостин Радков и Георги Колев

През лятото на 2011 г. архивът на съда беше преместен в ремонтирания сутерен

Председателят Радков подкрепи сътрудничеството между съда и ЮФ на УНСС. От 12 март 2012 г. съдиите от АССГ обучават нова група студенти по право

Още петима съдии завършиха успешно магистърската програма „Право на ЕС” и на 12.03.2012 г. получиха своите дипломи. Председателят на АССГ съдия Радостин Радков ги уважи с присъствието си на церемонията в СУ „Св.Кл.Охридски”

Служители от АССГ редовно участват в семинари и обучения

Общо събрание на съдиите от АССГ

Ден на отворените врати в Административен съд София – град, 19.05.2014г.

Откриване на Деня на отворените врати в Административен съд София – град през 2014 година

На церемония в УНСС председателят на АССГ Радостин Радков връчва сертификат за завършен стаж в съда на студент по право

Поради недостатъчна площ за дейността на съда фоайето беше преградено, за да бъдат обособени работни места за служители

Обучение за повишаване квалификацията на служители от АССГ

Съдебно заседание

От 2012 година в помощ на магистратите в АССГ работят съдебни помощници

Служба „Призовки“ и адвокатската стая

Служителките в адвокатската стая предоставят дела на страните

Съдебно заседание

Съдебно заседание

По традиция всяка година в АССГ се обучават стажанти от правния факултет на УНСС. Председателят съдия Радков поздравява студентка за успешно завършил стаж, в присъствието на декана на ЮФ проф. Балабанова

Момент от съдебно заседание

Административен съд София – град се намира на ул. Г.Вашингтон“ № 17

Фронтофисът на деловодството, където гражданите и адвокатите могат да направят справки по приключили дела

Служителките от регистратурата приемат жалбите на гражданите срещу актове на административни органи


Отляво надясно: зам.председателите  Любка Стоянова и Росица Драганова, съдиите Ралица Романова и Анета Юргакиева и председателят на АССГ съдия Радостин Радков

Осем съдии, спечелили конкурс, встъпиха в длъжност на 03.11.2016 г. в Административен съд София – град. Председателят съдия Радостин Радков (в средата) и колегите им ги посрещнаха с  „Добре дошли“. Някои от новите съдии веднага влязоха в съдебно заседание и пропуснаха церемонията.

На честването на 10-та годишнина от създаването на Административен съд София - град в зала "Тържествена" на Съдебната палата дойдоха съдии, служители и много гости


 

Председателят съдия Радостин Радков поздравява всички, които уважиха тържеството по случай 10-тия юбилей на АССГ

 

Съдиите от Административен съд София - град си направиха обща снимка за спомен. Към тях се присъединиха бившите им колеги, които вече са съдии във ВАС


 

Струнен квартет от Националното музикално училище "Любомир Пипков" поздрави присъстващите на празника на АССГ

Председателят съдия Радков (в средата) си направи снимка и с ръководителите на служби в  АССГ

 

 

За потребителите на уеб страницата на АССГ