Български (България)  English  Deutsch

Анкета за потребителите на Интернет страницата на АССГ

 

Колко често Ви се налага да посещавате АССГ?
В качеството си на какъв посещавате АССГ

Как бихте оценили цялостната дейност на АССГ
Смятате ли че публичността в работата на съдиите и администрацията на АССГ е достатъчна
Смятате ли че организацията и работните процеси са ефективни
Смятате ли, че Интернет страницата на АССГ Ви предоставя информацияте, която Ви е необходима?
Коя секция от съдържанието на интернет страницата на АССГ посещавате най-често?Ако сте използвали раздела Дела (подсекция "Информация за дела"), смятате ли че информацията публикувана в него отговаря на нуждите Ви?
Предай проучването