Български (България)  English  Deutsch

Декларация за поверителност


Административен съд София - град се задължава да пази неприкосновеността на личните ви данни и да разработва технология, която ви дава най-ефективен и безопасен онлайн достъп. Тази декларация за поверителност се отнася за web сайта Административен съд София - град и засяга събирането на данни и тяхното използване. С използването на web сайта Административен съд София - град вие сте съгласни с практиките за данни, описани в тази декларация.

Събиране на вашата лична информация

Административен съд София - град събира информация, която може да се идентифицира лично, като вашият e-mail адрес, име, домашен или служебен адрес или телефонен номер. Административен съд София - град също събира анонимна демографска информация, която не е единствена за вас, като вашия пощенски код, възраст, пол, желания, интереси и предпочитания.

От Административен съд София - град се събира също така автоматично и информация за вашия компютърен хардуер и софтуер. Тази информация може да включва: вашият IP адрес, типа на браузъра, имената на домейна, времената на достъп и адресите на Web сайта, към който се обръщате. Тази информация се използва от Административен съд София - град за извършването на услугата, да се осигури качеството на услугата и да предостави общи статистики относно използването на Web сайта Административен съд София - град.

Моля имайте впредвид, че ако вие директно разкриете информация, която може да ви идентифицира лично или разкриете лични данни през публичните табла за обяви в Административен съд София - град, тази информация може да бъде събирана и използвана от други. Забележка: Административен съд София - град не чете никоя от вашите лични онлайн комуникации.

Административен съд София - град ви съветва да прегледате декларациите за поверителност на Web сайтовете, към които избирате да се свържете от Административен съд София - град, за да разберете как тези Web сайтове събират, използват и споделят вашата информация. Административен съд София - град не е отговорен за декларациите за поверителност или друго съдържание на Web сайтовете извън Административен съд София - град и фамилията от Web сайтове на Административен съд София - град.

Използване на вашата лична информация

Административен съд София - град събира и използва вашата лична информация за работата на Web сайта Административен съд София - град и за да доставя услугите, които сте заявили. Административен съд София - град също така използа информацията, която ви идентифицира лично, за да ви информира за другите продукти или услуги, достъпни от Административен съд София - град и присъединените към него. Административен съд София - град може също така да се свърже с вас чрез проучвания за изследване на вашето мнение за текущите услуги или за потенциални нови услуги, които могат да бъдат предложени.

Административен съд София - град не продава, предоставя или дава под наем списъците на неговите клиенти на трети страни. Административен съд София - град може, от време на време, да се свърже с вас от името на външни бизнес партньори относно специфично предложение, което може да представлява интерес за вас. В тези случаи информацията, която може да ви идентифицира лично (e-mail, име, адрес, телефонен номер), не се прехвърля на третата страна. Допълнително Административен съд София - град може да споделя данни с доверени партньори, за да ни помагат да извършваме статистически анализи, да ви изпращат e-mail или поща, да осигуряват поддръжка на клиентити или да уреждат доставки. Никоя от тези трети страни няма право да използва вашата лична информация, освен за да осигурят тези услуги за Административен съд София - град и те са задължени да пазят поверителността на вашата информация.

Административен съд София - град не използва или разкрива чувствителна лична информация като раса, религия или политически предпочитания, без вашето изрично съгласие.

Административен съд София - град съхранява запис на Web сайтовете и страниците, които посещават нашите клиенти в рамките на Административен съд София - град, за да установим кои услуги на Административен съд София - град са най-популярни. Тези данни се използват, за да се достави персонализирано съдържание и съобщения в рамките на Административен съд София - град на клиентите, чиито поведение показва, че те се интересуват от определена тематика.

Web сайтовете Административен съд София - град ще разкрият ваша лична информация, без предупреждение, само ако това се изисква от закона или при твърдо убеждение, че такова действие е необходимо за: (а) отговаряне на изискванията на закона или съответствие с юридическо действие, насочено към Административен съд София - град или сайта; (б) защита и отстояване на правата или собствеността на Административен съд София - град; и (в) действие под изключителни обстоятелства, за да защити личната безопасност на потребителите на Административен съд София - град, или обществеността.

Използване на "бисквитки" (Cookies)

Web сайта Административен съд София - град използва "бисквитки" (cookies), за да ви помогне да персонализирате вашия онлайн опит. "Бисквитката" е текстови файл, който е поставен на вашия твърд диск от сървъра на Web страницата. "Бисквитките" не могат да се използват, за да стартират програми или да вкарат вируси в компютъра ви. "Бисквитките" са еднозначно свързани към вас и могат да бъдат прочетени само от web сървър в домейна, където е издадена "бисквитката" за вас.

Една от главните цели на "бисквитките" е да предложи удобна възможност за спестяване на времето ви. Целта на "бисквитката" е да каже на Web сървъра, че вие сте се върнали към определена страница. Например, ако вие персонализирате страниците на Административен съд София - град, или се регистрирате в сайта или услугите на Административен съд София - град, "бисквитката" ще помогне на Административен съд София - град да извика ваша специфична информация при следващите посещения. Това опростява процеса на съхраняване на вашата лична информация, като платежни адреси, адреси за доставка и т.н. Когато се върнете към същия Web сайт Административен съд София - град, информацията, която сте предоставили преди това, може да бъде извлечена, така че вие можете лесно да използвате възможностите на Административен съд София - град, които сте персонализирали.

Вие имате възможността да приемете или отхвърлите "бисквитките". Повечето Web браузъри автоматично приемат "бисквитки", но обикновено вие можете да настроите вашия браузър да отхвърля "бисквитките", ако предпочитате. Ако вие изберете да отхвърлите "бисквитките", вие няма да можете напълно да се възползвате от интерактивните възможности на услугите или Web сайтовете на Административен съд София - град, които посещавате.

Защита на личната ви информация

Административен съд София - град защитава личната ви информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Административен съд София - град съхранява инфорацията, която предоставяте и която може да ви идентифицира лично в компютърни сървъри в контролирана, сигурна среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Когато лична информация (като номер на кредитна карта) се предава на други Web сайтове, тя се защитава с използването на шифроване, като протокола Secure Socket Layer (SSL).

Промени в тази декларация

Административен съд София - град ще актуализира понякога тази декларация за поверителност, за да отрази обратната връзка от фирмите и клиентите. Административен съд София - град ви окуражава периодично да преглеждате тази декларация, за да бъдете информирани как Административен съд София - град защитава вашата информация.

Информация за контакти

Административен съд София - град приветства вашите коментари относно тази декларация за поверителност. Ако мислите, че Административен съд София - град не спазва тази декларация, моля свържете се с Административен съд София - град чрез webmaster@admincourt.bg. Ние ще положим съответните усилия да установим и отстраним проблема.